บรรยากาศการรับลงทะเบียนวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบที่ 2 วันที่ 12 สิงหาคม 2564

บรรยากาศการรับลงทะเบียนวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบที่2 วันที่ 12 สิงหาคม 2564 (วันที่ 2) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก

close(x)

 

 

 

close(x)