นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้รับมอบอาหาร จำนวน 500 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้รับมอบอาหาร จำนวน 500 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด โดยนายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 3 มอบหมายให้ นายนพพร เจริญงาม ผู้ช่วยจัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 3 เป็นผู้มอบ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นผู้ลงพื้นที่นำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)