นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อม นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำรวจพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคCOVID-19 ตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ณ หมู่5 ตำบลเสม็ด และ หมู่5 ตำบลห้วยกะปิ

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อม นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำรวจพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดโรค COVID-19 ตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ณ หมู่ 5 ตำบลเสม็ด และ หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ เบื้องต้น นายวินัย พ้นภัยพาล ได้ประสานงานไปทาง นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อขอสนับสนุนกล่องยาจากกองทุนชลบุรีต้องรอด ซึ่งมียารักษาที่ช่วยบรรเทาอาการผู้ป่วยในเบื้องต้น ระหว่างรอการรักษากับโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาขั้นต่อไป

close(x)

 

 

 

close(x)