นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายรุ่ง ธีระทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และนายภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ นายอภิชาติ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่มอบชุดยาเวชภัณฑ์ ชุดของใช้อุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมอบแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายรุ่ง ธีระทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และนายภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ นายอภิชาติ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่มอบชุดยาเวชภัณฑ์ ชุดของใช้อุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมอบแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ และ หมู่ 5 ตำบลเสม็ด

close(x)