นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และนายสนธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมนางสาววรัตน์ธนา กวินพิริยะสกุล นำกล่องยาชลบุรีต้องรอด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี ในฐานะประธานกองทุนชลบุรีต้องรอด ไปให้ผู้ป่วยโควิด-19 ใช้รักษาอาการป่วยในเบื้องต้น

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมนางสาววรัตน์ธนา กวินพิริยะสกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เร่งลงพื้นที่ยังห้องเช่า ซอย 4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อนำกล่องยาชลบุรีต้องรอด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี ในฐานะประธานกองทุนชลบุรีต้องรอด ไปให้ผู้ป่วยโควิด-19 ใช้รักษาอาการป่วยในเบื้องต้น ระหว่างรอเข้าระบบการรักษากับรพ.ตามสิทธิ์ต่อไป

close(x)