โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นางนิตยา เจนทวีพรกุล รองปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย รศ.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รมต.ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไปบัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำ ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความของชุมชน มีการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูล และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยในกิจกรรมได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน U2T ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ณ ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา และกิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน รวมถึงเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่พักรักษาตัวผู้ป่วยโควิด-19 การบริหารจัดการระบบ Community Isolation และ Home Isolation ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

close(x)

 

 

 

close(x)