ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสร้างภาพ (DRUM) ยี่ห้อ FUJI XEROX DOCUPRINT CT๓๕๐๘๗๖ ใช้สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น CM๓๐๕df ปริมาณการพิมพ์ ๒๐,๐๐๐ แผ่นหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙ ๕๓ ๐๐๕๙ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)