ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG MLT-D๑๑๖L ปริมาณการพิมพ์ ๓,๐๐๐ แผ่น จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)