ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เล่มละ ๓๙๖ หน้ารวมปก) จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)