ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ฉีด สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 1 จำนวน 500 คน

ระบบตรวจสอบรายชื่อ โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

https://script.google.com/macros/s/AKfycbw7bOnkrmwILnmUeCDwSd1SG2aimRxCs-fRJjQzsdkmRnNYSVeMhHCRawS3jAviY5y-Mg/exec

ไฟล์ประกาศรายชื่อผ่านการพิจารณาจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 1 จำนวน 500 คน

https://drive.google.com/file/d/1BTA8rCmynT4knx8vBq-LxBlRlsvhSuRY/view?usp=sharing

close(x)