ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับลงทะเบียนความต้องการฉีดวัคซีน (รอบที่ 1) ซึ่งได้รับการพิจารณาจากเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)