ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยร่วมพัฒนา หมู่ ๑ ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)