ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา การได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อต 2 จำนวน 4,500 คน

#ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา การได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อต 2 จำนวน 4,500 คน ในระหว่างนี้ทางเทศบาลกำลังจัดเตรียมข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียน ทั้งในล็อตแรก และล็อต 2 อยู่ และจะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง
Website : www.angsilacity.go.th
Facebook : เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

สามารถสอบถามทาง inbox Facebook และ Line @angsilacity เพื่อสะดวกในการตอบคำถามและค้นหา

close(x)

 

 

 

close(x)