วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี มอบของใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)