ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานจัดเก็บภาษี มีความจำเป็นต้องให้บริการรับชำระภาษีในรูปแบบ Work from Home

#ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานจัดเก็บภาษี มีความจำเป็นต้องให้บริการรับชำระภาษีในรูปแบบ Work from Home ในระหว่างนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 038-142-100 ต่อ 105, 082-536-2618, 097-230-2648 หรือ แอดไลน์ งานจัดเก็บภาษี 👉🏻👉🏻https://lin.ee/I5kDHw7 หรือ Scan QR Code

close(x)

 

 

 

close(x)