ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกซอยจันทร์ทิพย์ หลังสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘ (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)

 

 

 

close(x)