ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียล ๗๐๐-๑๖ บริดสโตน R๒๐๐ จำนวน ๔ เส้น,เปลี่ยนน็อตล้อหลังซ้าย,ตั้งศูนย์ล้อ ของรถทะเบียน ๘๕-๘๔๕๕ ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)