ลงทะเบียนขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง)

⚠️สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทาง⚠️
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์
“หยุดเชื้อ ช่วยชาติ” ที่จะให้ประชาชนใช้ลงทะเบียน เพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) เพื่อช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่หน้าด่าน ที่ต้องตรวจเอกสารและประชาชนไม่ต้องเข้าคิวในการร้องขอออกนอกพื้นที่
📌โดยขอให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อรับ QR Code สำหรับนำไปแสดงที่ด่าน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้⬇️⬇️⬇️⬇️
https://covid-19.in.th/move

close(x)