ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2564

ด้วยเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีพนักงานเทศบาลป่วย ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยได้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานหลายคน อาจมีการแพร่เชื้อสู่เพื่อนร่วมงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ จึงขอปิดสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ในวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2564 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

close(x)

 

 

 

close(x)