ปลุกชาวอ่างศิลา ใช้แอปฯ ดันรายได้รวดเร็ว ทันสมัย นำสมาร์ทโฟนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์

(11 มิ.ย. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ หลักสูตร “Content Creator การสร้างตัวตนในตลาดออนไลน์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยนำผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญการใช้แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้งานและการใช้ประโยชน์เป็นช่องทางสร้างรายได้ที่รวดเร็ว ทันสมัย ผ่านโลกการค้าบนระบบออนไลน์ที่ใช้เพียงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงหนึ่งเครื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมให้ชาวเทศบาลเมืองอ่างศิลาใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)