โครงการตู้ยาบ้านฉัน เทศบาลเมืองอ่างศิลา เตรียมแจกจ่ายสู่ชุมชน

#สนใจขอรับพันธุ์สมุนไพรลงทะเบียนได้เล

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร น้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้สมุนไพร “ตู้ยาบ้านฉัน” ณ แปลงเพาะพันธุ์พืช ศูนย์จอดรถ (กองสาธารณสุขฯ) หมู่ที่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่ออนุรักษ์พืชสมุนไพรไทย และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพได้ โดยร่วมกันเพาะปลูกขยายพันธุ์เตรียมแจกจ่ายให้กับชุมชน ซึ่งโครงการนี้มีความสอดคล้องกับโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดจนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้กับชุมชนอีกด้วย

# ประชาชนผู้สนใจสามารถขอรับพันธุ์สมุนไพร ผ่าน ลิงก์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfnssTbKUQjUK…/viewform หรือ QR Code หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 09 0908 8282

close(x)

 

 

 

close(x)