มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เขต 3 นำโดยนางจำนงจิต พิจิตรบรรจง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และสำนักปลัดเทศบาล นำเตียงสำหรับผู้ป่วยไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกะปิ เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อใช้รองรับการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

close(x)

 

 

 

close(x)