ปล่อยกุ้งทะเล 4 แสนตัวพร้อมลูกปูม้า เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในทะเลอ่างศิลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(4 มิ.ย. 67) ที่บริเวณชายทะเล กลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตามนโยบายของกรมประมง ในการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล จำนวน 400,000 ตัว และลูกปูม้า ลงสู่ทะเลอ่าวอ่างศิลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี นำโดยนายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)