กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2567

📣เทศบาลเมืองอ่างศิลา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลบ้านปึก หมู่ 1-7 ตำบลเสม็ด หมู่ 3-8 ตำบลห้วยกะปิ หมู่ 4-5 ตำบลอ่างศิลา หมู่ 1-5 (ฟรี!!!)

โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น.

ตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

🟢เดือนมิถุนายน

– วันที่ 5 มิถุนายน 2567 สถานที่ วัดใหม่เกตุงาม

– วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สถานที่ หมู่บ้านปิยวัฒน์ อ่างศิลา

– วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สถานที่ วัดเสม็ด

– วันที่ 18 มิถุนายน 2567 สถานที่ หมู่บ้านมณีรินทร์ บางแสน

– วันที่ 19 มิถุนายน 2567 สถานที่ วัดเตาปูน

– วันที่ 25 มิถุนายน 2567 สถานที่ หมู่บ้านปิยวัฒน์ บางแสน

🟢เดือนกรกฎาคม

– วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สถานที่ หมู่บ้านอรินสิริ สปอร์ต วิลเลจ

– วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สถานที่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ

– วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สถานที่ หมู่บ้านคันทรีปาร์ค 1

– วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สถานที่ ศาลาพระพรหม หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ

– วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 สถานที่ หมู่บ้านเดอะวิลเลจ

– วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 สถานที่ วัดอ่างศิลา

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 3814 2100 ถึง 4 ต่อ 111

close(x)

 

 

 

close(x)