เชิญอบรมหลักสูตร Content Creator การสร้างตัวตนในตลาดออนไลน์

กองสวัสดิการสังคม ขอเชิญประชาชน หรือกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ หลักสูตร “Content Creator (คอนเทนต์ ครีเอเตอร์) การสร้างตัวตนในตลาดออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ 2567 กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยจัดการฝึกอบรมเชิงวิชาการ และปฏิบัติการ ให้มีความเข้าใจและเรียนรู้การใช้ประโยชน์แอปพลิเคชัน Tiktok เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ที่รวดเร็ว และเป็นทางเลือกอาชีพของครอบครัว

ท่านที่สนใจ สามารถสมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทรศัพท์ 038 142 100 ต่อ 219 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

close(x)

 

 

 

close(x)