แบ่งปันอาหาร “ตู้เติมรัก ปันสุข” ผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

(25 มี.ค. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ นำอาหารที่ได้แบ่งปันมาจากการบิณฑบาตของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาและพื้นที่ใกล้เคียง มาบริจาคเติมใส่ “ตู้เติมรัก ปันสุข” ภายในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อเติมเต็มให้ผู้ป่วยหรือประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลได้แบ่งปันไปรับประทานกันได้ฟรี ซึ่งตู้เติมรัก ปันสุขได้ตั้งบริการไว้หลายจุดภายในโรงพยาบาล รวมถึงบริเวณหน้า “บ้านชลสุข” สถานที่พักอาศัยพักค้างชั่วคราวของผู้ป่วยระหว่างรอตรวจหรือรับการรักษา ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอาหารได้ นอกเหนือจากความสะดวกและความประหยัดจากที่พักที่จัดไว้ให้ฟรีอีกด้วย

มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 038467470

close(x)

 

 

 

close(x)