18 เม.ย. 67 วันไหล ทม.อ่างศิลา เตรียมคัดสรรกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย

(25 มี.ค. 64) ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันไหล เทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) โดยภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อผู้สูงอายุมากมาย เช่น พิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์, การสวดเสริมบารมีต่อชะตาผู้สูงอายุ, พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ, กิจกรรมชม ชิม ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง, การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ, การให้ความรู้ด้านสุขภาพ, การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีแต่งกายสวยงาม และบริการตัดผมฟรี

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)