จับมือธนาคารปูฯ เพิ่มพันธุ์ปูม้าและสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล

(21 มี.ค. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบอุปกรณ์ขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำให้กับธนาคารปูกลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท ตามโครงการขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล เช่น พันธุ์ปู หอยนางรม หอยแมลงภู่ เพื่อสนับสนุนการ จัดการและส่งเสริมธนาคารปูแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายพิบูลย์ จันทร์ปิติกุล ประธานธนาคารปูกลุ่มประมงเรือเล็กหน้าวัดโกมุท พร้อมสมาชิก ร่วมรับมอบอุปกรณ์ และนำคณะผู้เข้าร่วมงาน ปล่อยแม่ปูและลูกปูม้าที่ผ่านการอนุบาลกลับคืนสู่ทะเล

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา กับ ธนาคารปูฯ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าร่วมทำกิจกรรมเพาะพันธุ์ปูม้าไข่นอกกระดอง โดยมีเจตจำนงที่จะร่วมกันเพิ่มพันธุ์ปูม้าและรักษาสมดุลธรรมชาติ ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ การดำเนินการเพาะฟักและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อปล่อยคืนสู่ทะเล การส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางในการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกชุมชนด้วยการบริการด้านการท่องเที่ยว

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)