เชิญประมูลเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ยฉ (เลขสวย)

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เชิญผู้สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จำนวน 301 หมายเลข สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร ยฉ เริ่มเปิดประมูล วันที่ 15 เมษายน 2567 ปิดประมูลวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

close(x)

 

 

 

close(x)