ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลบ้านปึก หมู่ 1 – 7 ตำบลเสม็ด หมู่ 3 – 8 ตำบลห้วยกะปิ หมู่ 4 – 5 ตำบลอ่างศิลา หมู่ 1 – 5 (ฟรี!!!)

Scan QR Code ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 9.30 – 15.30 น. ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ (*หากไม่สามารถสแกน QR Code ในช่องที่ต้องการได้ แสดงว่ามีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว)

เดือน เมษายน 2567

-วันที่ 4 , 11 , 18 และ 25 สถานที่ วัดเตาปูน

-วันที่ 5 , 12 , 19 และ 26 สถานที่ บริเวณด้านหลังปั๊มเชลล์(วงษ์ทรายทอง)

เดือน พฤษภาคม 2567

-วันที่ 2 , 9 , 16 และ 23 สถานที่ ลานจอดรถไทวัสดุ(แยกอ่างศิลา)

-วันที่ 3 , 17 , 24 และ 31 สถานที่ ตลาดนัดวัดบางเป้ง

เดือน มิถุนายน 2567

-วันที่ 6 , 13 , 20 และ 27 สถานที่ ศาลาพระพรหม หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ

-วันที่ 7 , 14 , 21 และ 28 สถานที่ ลานตรงข้ามอู่เพชรการาจ

เดือน กรกฎาคม 2567

-วันที่ 4 , 5 , 11 , 12 , 18 , 19 , 25 และ 26 สถานที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา(วัดอ่างศิลา)

ข้อควรปฏิบัติก่อนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการ มีดังนี้

 • ผ่าตัดทำหมันคุมกำเนิดถาวร ให้บริการสำหรับสุนัขและแมวไทยเท่านั้น
 • งดรับสุนัขและแมวพันธุ์
 • โดยต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย
 • ต้องงดน้ำ งดอาหาร พร้อมกักบริเวณ หรือขังกรง เป็นเวลา 8 – 12 ชั่วโมง
 • (ให้สิทธิ์ครัวเรือนละไม่เกิน 2 ตัว)
 • ในระหว่างรอขอความร่วมมือล่ามโซ่หรือขังกรง ห้ามปล่อยสุนัขและแมว เพื่อป้องกันน้องแอบทานอาหาร
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์เลี้ยงจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
 • ผู้เข้ารับบริการจะต้องแสดงบัตรประชาชนไปลงทะเบียน
 • หากผู้เข้ารับบริการไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ ให้แจ้งที่อยู่ที่อาศัย ที่อยู่ปัจจุบันในเขตพื้นที่ได้
 • สำหรับประชาชนที่สนใจนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ควรปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
 • สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3814 2100 ถึง 4 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ
close(x)

 

 

 

close(x)