พบปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำ  สามารถแจ้งจุดท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีปัญหาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 


เทศบาลเมืองอ่างศิลา วางแผนออกตรวจสอบท่อระบายน้ำสาธารณะ
พร้อมทำความสะอาดในเขตพื้นที่ เพื่อการรองรับการระบายน้ำ
ประชาชนสามารถแจ้งจุดท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีปัญหาได้ที่
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 09 0908 8282

close(x)

 

 

 

close(x)