ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 ศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองอ่างศิลา

และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 0 3814 2100 ต่อ 224

close(x)

 

 

 

close(x)