ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะการจัดทำแผนชุมชน

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะการจัดทำแผนชุมชน ในพื้นที่ 4 ตำบล ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้

           – วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนตำบลอ่างศิลา ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา วัดอ่างศิลา

           – วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนตำบลบ้านปึก ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม 

           – วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนตำบลเสม็ด ณ โดมโรงเรียนวัดเตาปูน 

           – วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนตำบลห้วยกะปิ ณ ศาลาท้าวมหาพรหมศูนย์การค้าการุณย์นิเวศ ซอยสารพัดช่าง

          ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอการพัฒนา การแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยการเสนอแผนชุมชน เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ของเรา

close(x)

 

 

 

close(x)