ร่วมมือทำวัดให้สะอาด กิจกรรมจิตอาสา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ที่วัดใหม่เกตุงาม

(15 มี.ค. 67) ที่วัดใหม่เกตุงาม อ.เมืองชลบุรี นายสุทธิ กลมกล่อม นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน บุคลากรเทศบาลฯ นักเรียน และองค์กรเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรม (จิตอาสา) ตามโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ครั้งที่ 3 ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยมีการทำความสะอาดบริเวณลานวัด ศาลาทำบุญ พระอุโบสถ ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดเมรุ และตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้พื้นที่วัดสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม ใช้แนวทาง 5 ส พัฒนาวัดทั้งทางด้านกายภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน และพระภิกษุมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง และชุมชนมีความเข้มแข็ง

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)