ธนาคารขยะเทศบาลเมืองอ่างศิลา

(11 มี.ค. 67) ที่อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซอยมิตรสัมพันธ์ 2 (ศูนย์จอดรถเก็บขนขยะ) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการขยะในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดที่จะขยายกิจกรรมของธนาคารขยะรีไซเคิลออกไปสู่ตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ด้วยการรับซื้อขยะรีไซเคิล การจัดระบบบัญชีออมเงินจากการขายขยะรีไซเคิล ให้ประชาชนและชุมชนมีรายได้เสริม ช่วยลดปัญหาขยะ รวมถึงการรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อนำรายได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทร. 09 09 08 8282

close(x)

 

 

 

close(x)