ชาวเมืองดอกคำใต้ ชื่นชมตึกมหาราช ตึกราชินี อัตลักษณ์โบราณสถานชายฝั่งทะเลเมืองอ่างศิลา

ที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช (ตึกมหาราช ตึกราชินี) นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นำหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ และส่งเสริมรายได้จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้แสดงความรู้สึกถึงความประทับใจกับแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สวยงามและตั้งอยู่ชายทะเลในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ถือเป็นอัตลักษณ์ล้ำค่าที่หาชมได้ยาก

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)