รถศัลยกรรมทำหมันสัตว์ เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ฟรี ! ลงทะเบียนทางออนไลน์เพื่อรับบริการ

งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ประจำปี 2567 โดยนำรถศัลยกรรมทำหมันสัตว์ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เคลื่อนที่เปิดให้บริการตามที่ประชาชนได้ลงทะเบียนทางออนไลน์ขอรับบริการในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ภายในวัดใหม่เกตุงาม ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

สำหรับการออกหน่วยบริการในช่วงเดือนมีนาคม 2567 จะใช้สถานที่ภายในวัดใหม่เกตุงาม และวัดเสม็ด รวมจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมนี้ มีประชาชนลงทะเบียนเต็มจำนวนบริการแล้ว หากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความประสงค์จะนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันในโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ขอรับบริการได้ตามกำหนดการในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2567 โดยดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองอ่างศิลา www.angsilacity.go.th/node/21487

หรือ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/angsilacity.chonburi/posts/pfbid09a7f5ya43PDReQporXPW9N1ccwkGJVCFcw8JqZRjgNsT8HPLo3k8wMesHpHoiMPHl

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3814 2100 ถึง 4 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ

close(x)

 

 

 

close(x)