เติมเต็มที่พักอาศัยให้ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้สะดวก บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมเติมเต็มที่พักอาศัย “บ้านชลสุข” โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยนำข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ประกอบด้วย เตียงนอนพับได้ 7 เตียง ผ้ายางกันเปื้อน 10 ผืน และตู้เก็บของ 20 ใบ บริจาคให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อใช้ใน “บ้านชลสุข” ซึ่งเป็นที่พักอาศัยพักค้างชั่วคราวระหว่างรอตรวจหรือรับการรักษา ตามนโยบายการดูแลผู้ป่วยมะเร็งครบวงจร เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และอุปสรรคจากการเดินทางไกลให้ผู้ป่วยและญาติที่มีบ้านไกลได้รับความสะดวกสบายในการรับการรับบริการรักษาโรค นอกจากนี้ยังเติมสิ่งของให้กับ “ตู้เติมรัก ปันสุข” หยิบฟรี เติมได้ อีกด้วย

มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 038467470

close(x)

 

 

 

close(x)