วันวาเลนไทน์ ทม.อ่างศิลา เสริมความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

(14 ก.พ. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและความตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ให้กับนักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ตามโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยความห่วงใยเด็กและเยาวชน ที่ปัจจุบันพบว่ามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย จึงมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม ส่งผลกระทบต่อปัญหาการศึกษา การเลี้ยงดูบุตร ครอบครัวแตกแยก และปัญหาสังคมอื่นๆ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาทางเพศ การจัดการอารมณ์ และการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)