เด็กๆ ร่วมไหว้เทศกาลตรุษจีน เรียนรู้วิถีปฏิบัติอันดีงามในสังคม

(8 ก.พ. 67) นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางดรุณี สวนหนองแวง รองปลัดเทศบาล นางสาวตติมาลย์ บัวหอม ผู้อำนวยการกองการศึกษา และบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ นำเด็กนักเรียนที่พร้อมใจกันแต่งกายชุดแบบจีนสีแดงและชุดโทนสีแดงสวยงาม ร่วมกิจกรรม “วันไหว้” ในเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ในเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ และมีส่วนร่วมสานต่อวิถีปฏิบัติอันดีงามของสังคม

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)