บุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมไหว้ตรุษจีนเสริมสิริมงคล สร้างความสามัคคี

(8 ก.พ. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกันนำอาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มาร่วมกิจกรรม “วันไหว้” ในเทศกาลตรุษจีนซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบุคลากรทุกคนต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีแดงมงคลมาร่วมไหว้ตรุษจีนกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

close(x)