ส่งมอบน้ำใจจากทุกท่าน ถึงผู้รับ ขอบคุณทุกการบริจาค “ปฏิทินเก่าไม่เอา เราขอนะ”

เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยกองสวัสดิการสังคม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันแบ่งปันน้ำใจ นำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคให้กับเทศบาลฯ ในโครงการ “ปฏิทินเก่าไม่เอา เราขอนะ” ซึ่งได้ปิดรับบริจาคไปแล้วหลังจากตั้งกล่องเปิดรับน้ำใจจากทุกท่านมาจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ล่าสุด เทศบาลฯ ได้ส่งมอบปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะที่ได้รับบริจาคมาให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านและเขียนได้ รวมถึงเข้าถึงการเรียนหนังสือได้มากขึ้นอีกด้วย

close(x)

 

 

 

close(x)