รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 หรือจนกว่าจำนวนผู้สมัครจะเต็ม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทร. 038-142100-104 ต่อ 219 หรือ 08 7547 4442 (ในวันและเวลาราชการ)

close(x)

 

 

 

close(x)