ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ JCB ทะเบียน ตค-๔๕๓๒ ชบ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

close(x)

 

 

 

close(x)