ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 26-28 มกราคม 2567

เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 3814 2112

close(x)

 

 

 

close(x)