ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมิน

ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 3814 2100 ถึง 4 ต่อ 105 หรือ 06 2101 1282 ในวันและเวลาราชการหรือสแกน QR Code ตามท้ายประกาศนี้

close(x)

 

 

 

close(x)