ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Sustainability Talks: Towards a Green ASEAN” 

📢 กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Sustainability Talks: Towards a Green ASEAN”
โดยมีการบรรยายพิเศษและการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ Jeffrey Sachs ประธานเครือข่ายวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDSN)
🗓️ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้อง 208 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
🔤 ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ
✍️ ลงทะเบียนทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMzkR7izqX2G0gumifHd9jK2IXHgJRbNCI0a9rpYR9NqWb9A/closedform

close(x)

 

 

 

close(x)