บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ร่วมบริจาคปฏิทินเก่านำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน นำปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะมาร่วมบริจาคให้กับเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตามโครงการ “ปฏิทินเก่าไม่เอา เราขอนะ” โดยมีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และ นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ สำหรับนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับคนพิการทางสายตา โดยจะรวบรวมและนำส่งปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับคนพิการทางสายตาต่อไป

สำหรับประชาชนที่ต้องการบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้ง สามารถบริจาคได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยเปิดรับบริจาคไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

close(x)

 

 

 

close(x)