สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประชาสัมพันธ์การประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ จำนวน 30 รายการ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

close(x)

 

 

 

close(x)