วันที่ 16 มกราคม 2567

วันครูแห่งชาติ

คำขวัญ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567

“ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

close(x)

 

 

 

close(x)